Υπηρεσίες

Το γραφείο μας διαθέτει εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία στους εξής τομείς υπηρεσιών:

αρχιτεκτονικές μελέτες

  • αρχιτεκτονική μελέτη, έκδοση οικοδομικής άδειας και επίβλεψη της οικοδομής.
  • ανακαίνιση διαμερισμάτων και γραφείων
  • μελέτη για μονοκατοικίες, πολυκατοικίες, συγκροτήματα κατοικιών, κτήρια γραφείων και καταστημάτων, ειδικές χρήσεις
  • τρισδιάστατη φωτορεαλιστική απεικόνιση των μελετώμενων κτηρίων από τα πρώτα στάδια
  • εκτίμηση κόστους οικοδομικής άδειας και κατασκευής

βιοκλιματικές μελέτες

  • υπηρεσίες συμβούλου για την ενσωμάτωση βιοκλιματικών τεχνικών σε υπό μελέτη κτήρια (προσανατολισμός, φωτισμός, φυσικός αερισμός, θερμική άνεση, παθητικά συστήματα θέρμανσης και δροσισμού, ενσωμάτωση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας)
  • χρήση εξειδικευμένου λογισμικού προσομοίωσης για τη μελέτη φωτισμού, δροσισμού, θερμικής άνεσης και εξοικονόμησης ενέργειας
  • προτάσεις ενεργειακής αναβάθμισης υπαρχόντων κτηρίων (βελτίωση κελύφους, σκίαση, τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας, εφαρμογή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, πράσινες στέγες)
  • μελέτη διαμόρφωσης και ενεργειακή προσομοίωση υπαίθριων χώρων με χρήση πιστοποιημένου λογισμικού (πλατείες, αστικές αναπλάσεις, περιβάλλων χώρος κτηρίων, πράσινες στέγες και φυτεμένα δώματα)

Επικοινωνήστε μαζί μας για την ανάθεση της μελέτης σας ή για οποιαδήποτε πρόταση συνεργασίας!