Κατηγορία: άρθρα

Μικτό σύστημα μηχανικού και φυσικού κλιματισμού σε κτίρια γραφείων - ταυτόχρονη λειτουργία - concurrent mixed mode operation

Μικτό σύστημα μηχανικού και φυσικού κλιματισμού σε κτίρια γραφείων

Συνδυάζοντας τα πλεονεκτήματα δύο κόσμων Για τον εξαερισμό και το δροσισμό ενός επαγγελματικού χώρου με υψηλά εσωτερικά θερμικά κέρδη και αντίστοιχα υψηλές απαιτήσεις θερμικής...

Υπολογισμός της ταχύτητας του ανέμου σε μια περιοχή μελέτης

Υπολογισμός της ταχύτητας του ανέμου σε μια περιοχή μελέτης

Η ταχύτητα του ανέμου είναι χρήσιμο στοιχείο για οποιαδήποτε μελέτη φυσικού αερισμού ή και φυσικού δροσισμού κτιρίων αλλά και στη μελέτη διαμόρφωσης υπαίθριων χώρων....