Ετικέτα: radiance

msc_ss_03

Εκτίμηση μελέτης φωτισμού & παθητικού δροσισμού κτηρίου γραφείων

Εργασία στα πλαίσια του μαθήματος «Skins and Spaces» Πρόγραμμα M.Sc. in Envinronmental Design of Buildings, WSA, Cardiff Univ. Μελέτη:      Μάρτιος 2004