Ετικέτα: ηλιακό διάγραμμα

erg_stereographic-diagram_athens

Ηλιακό διάγραμμα

Το υπόβαθρο ενός διαγράμματος περιλαμβάνει το αζιμούθιο, δηλαδή την απόκλιση της θέσης του ήλιου από το βορά σε μοίρες (Β 0, Α 90, Ν...