Ετικέτα: φυσικός αερισμός

Υπολογισμός της ταχύτητας του ανέμου σε μια περιοχή μελέτης

Υπολογισμός της ταχύτητας του ανέμου σε μια περιοχή μελέτης

Η ταχύτητα του ανέμου είναι χρήσιμο στοιχείο για οποιαδήποτε μελέτη φυσικού αερισμού ή και φυσικού δροσισμού κτιρίων αλλά και στη μελέτη διαμόρφωσης υπαίθριων χώρων....